Groei in werk

Een belangrijk onderdeel van het menselijk leven is werk. We besteden een behoorlijk aantal uren per dag aan werk of dit nu betaald is of niet. Het vinden van een passende werkvorm kan een vraag zijn die mensen bezighoudt. Dit kan vanuit de situatie van het hebben van een baan, maar dat kan ook zijn vanuit een situatie van werkeloosheid.

Praktijk Mens&Groei gaat uit van de visie dat ieder mens iets belangrijks, iets essentieels en unieks heeft te bieden aan zijn of haar omgeving. Ieder mens heeft een talent dat kan bijdragen aan de samenleving.

Tom Ribbens en Gebi Rodenburg hebben ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden van mensen die vragen hebben rond hun werk. Onder de noemer ‘WerkWaardig’ bieden zij begeleiding en coaching aan met als doel om mensen te begeleiden naar werk dat bij hen past, waarbij hun talent op een eigen manier vorm krijgt in de maatschappij. Kijk voor meer info op www.werkwaardig.nl

‘Het probleem van deze wereld is niet zozeer dat er mensen met ongezonde, verkeerde ideeën zijn; er lopen veel mensen rond die niet geschikt zijn voor hun werk, niet trouw zijn aan zichzelf. De politiek is niet het probleem. Het zit dieper. Het voert terug naar het onderwijs, naar het individu. Veel mensen vervullen beroepen die in strijd zijn met hun ware aard. Op die manier dragen zij niet het beste bij aan de wereld. Als je niet doet wat jij moet doen, zie je de wereld verkeerd en wat je bijdraagt, draag je ook op de verkeerde manier bij. Als een boer beeldhouwer wil worden en een beeldhouwer schilder en een schilder activist, dan raakt de wereld verward. Politici die geen politici behoren te zijn, voeren verkeerd beleid. En slechte journalisten zorgen voor slechte journalistiek. Het gaat om je roeping. Als meer mensen trouw zouden zijn aan hun roeping, zou er meer geluk zijn in de wereld.’

Ben Okri

In iedere situatie zit de mogelijkheid om te groeien.