OVERZICHT KWALITEITSEISEN

PRAKTIJK MENS&GROEI
Gebi Rodenburg
Psycholoog

 • KvK nummer 55215327
 • AGB code 41527532
 • Diploma aanwezig
 • VOG aanwezig
 • WTZA geregistreerd
 • Beroepsvereniging NIP
 • Privacyverklaring aanwezig
 • Klachtenregeling P3NL
 • Meldcode huiselijk geweld aanwezig
 • Melding calamiteiten en geweld aanwezig
 • Aansprakelijkheidsverzekering AON
 • Rechtsbijstand AON

WERKWAARDIG/PROJECT NATUURLIJK WERKEN
Tom Ribbens
Maatschappelijk Werker

 • KvK nummer 18069962
 • AGB code 41525971
 • Diploma aanwezig
 • VOG aanwezig
 • WTZA geregistreerd
 • Klachtenregeling Solo Partners
 • Privacyverklaring aanwezig
 • Meldcode huiselijk geweld aanwezig
 • Melding calamiteiten en geweld aanwezig
 • Aansprakelijkheidsverzekering AON
 • Registerplein 461053055
 • KIWA keurmerk 27549