Psychologische hulpverlening

Gebi Rodenburg biedt als psycholoog haar begeleiding aan onafhankelijk van de zorgverzekeraars. Over het algemeen is de praktijk van Gebi Rodenburg druk bezet. Op dit moment zit ze vol, houd deze pagina in de gaten mocht je interesse hebben in haar begeleiding.

Gebi Rodenburg heeft een aantal jaren haar begeleiding van mensen met psychische klachten aangeboden als contractvrije GZ-psycholoog NIP (op humanistische basis) en Registerpsycholoog Specialist NIP/ Gezondheidszorg via de Basis-GGZ. Tevens is zij neuropsycholoog en lid van beroepsverenigingen NIP.

Omdat zij zich sinds 2017 weer moest herregisteren en ze zich niet langer kon verenigen met de eisen vanuit het beleid van minister Schippers, die ook aan contractvrije GZ-psychologen worden gesteld, heeft Gebi Rodenburg besloten om verder te gaan als onafhankelijk psycholoog. Ze is van mening dat de onafhankelijke en humane kwaliteit van haar zorg hiermee behouden blijft. Bij haar staat de mens centraal en niet het systeem of de marktwerking.

Tijdens de psychologische gesprekken wordt aandacht besteed aan de hulpvraag die de klant heeft, daar waar hij of zij belemmerd wordt in diens groei, het weer contact maken met de essentie. Meestal wordt er gewerkt met een leervraag die de klant een doel en richting geeft en het groeiproces op gang brengt die door Gebi wordt begeleid.

TARIEF
Bij een begeleidingstraject wordt samen gekeken naar een inkomensafhankelijke vergoeding. Standaard is de vergoeding voor een psychologisch consult 90 euro per uur. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als iemand een bijstandsuitkering heeft of student is, kan hiervan worden afgeweken. Dan is het tarief 60 euro. Deze vergoeding wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ervaringen klanten

‘Gebi kijkt op een hele liefdevolle pure manier naar mij als mens. Er wordt gekeken naar wie ik ben en wat mijn kracht is. Zonder oordeel wordt het mooie in mij als mens naar voren gebracht. Zo worden dingen die ik moeilijk vind, steeds een stukje lichter.’

‘Ik word gezien in wat voor moment dan ook, krachtig of zwak en besef daardoor wat ik nodig heb. Ik luister naar mezelf.’

‘Samen creëeren we handvatten, die mij een goede focus geven. Zodat ik mijn verlangens kan beantwoorden en verder kan groeien vanuit mijn eigen kunnen.’

‘Of het nu goed of slecht gaat, er wordt een lichtje op mij gericht wat er voor zorgt dat ik energie krijg om op een pure manier het leven aan te gaan en daar vol van te genieten.’

‘Doordat ik me steeds opnieuw gezien voel in hoe/wie ik op dat moment ben komt er steeds opnieuw een gevoel van rust, opluchting, vrijheid en/of ontspanning; ik mag er helemaal zijn. Met alle lastige en mooie kanten in mezelf. Zo groeit het vertrouwen en de nieuwe basis in mij.’

In iedere situatie zit de mogelijkheid om te groeien.