Visie en doel

In de visie van Praktijk Mens & Groei is persoonlijke groei inherent aan mens-zijn. Vaak is deze groei echter geblokkeerd of afgeremd. Het weer contact maken met iemands verlangen en groei is het belangrijkste doel van de begeleiding van Praktijk Mens&Groei. In de visie van Praktijk Mens&Groei bestaat ieder mens uit een persoonlijkheid en een essentie. Vaak bestaat het eerste deel van iemands leven uit het ontwikkelen van de persoonlijkheid, je zou dat groei in de breedte kunnen noemen. Het is de conditionering van ieder mens in de omgeving, de samenleving waar hij woont, werkt, leeft. Omdat in deze fase de aandacht vooral gericht is op het dagelijks leven en wat vanuit het dagelijks leven wordt gevraagd, raakt een wezenlijk deel van ieder mens onderbelicht, uit beeld.

Ook al kan ons uiterlijk leven helemaal op orde zijn, toch voelen we ons niet tevreden, niet compleet. We voelen een vaag verlangen, een soort heimwee naar een deel in ons waarmee we het contact zijn verloren.

Soms is er een crisis nodig om dit verlangen weer op het spoor te komen. Voor praktijk Mens&Groei is een crisis niet een probleem dat snel moet worden opgelost, maar een kans en een mogelijkheid om een volgende stap te zetten. Het kan het begin zijn van een nieuwe groeifase, namelijk het groeien in de diepte en de hoogte. Het groeien naar meer geluk, meer heelheid, meer ontspanning, zelfvertrouwen, vitaliteit, emotionele onafhankelijkheid, autonomie en zelfbeschikking, meer onszelf zijn in het leven, ervaring van thuiskomen. Meer liefde voor wie we zijn. Prakijk Mens&Groei is gespecialiseerd in deze tweede groeifase, de fase van het herstel van het contact met de essentie en wie we in werkelijkheid zijn. Dit kan namelijk een verwarrende overgangsfase zijn, een fase van niet-weten, omdat we de identificatie met de persoonlijkheid voor een deel loslaten en vanuit de essentie een nieuwe (en ware) identiteit ontwikkelen. Het lijkt op de ontwikkeling van een rups naar een vlinder.

In iedere situatie zit de mogelijkheid om te groeien.