Voor wie?

De doelgroep van praktijk Mens&Groei bestaat uit mensen die vastlopen in het dagelijks leven. Mensen die het gevoel hebben dat er meer is dan het leven dat zij leiden, die vragen hebben over wie ben ik nu eigenlijk echt?
Praktijk Mens&Groei is daarnaast gespecialiseerd in de volgende doelgroepen:

  • mensen die in een crisis of overgangsfase verkeren, burn-out, midlife.
  • existentiële levensvragen/zingevingsvragen
  • mensen met vragen rond relaties en de opvoeding van kinderen.
  • mensen die vastlopen in een creatief proces (bv. kunstenaars of andere creatieve beroepen).
  • beelddenken, hooggevoeligheid.
  • mensen binnen het autistische spectrum, ADD en ADHD.
  • begeleiding bij en na narcistische mishandeling (vanuit netwerk Het Verdwenen Zelf).
  • nazorg vanuit psychiatrie, dagbehandeling, verslavingszorg.
  • uitkeringsgerechtigden die op zoek zijn naar werk dat bij hen past vanuit het eigen unieke talent.
  • mensen met een baan die problemen op hun werk hebben of op zoek zijn naar werk dat meer bij hen past vanuit hun unieke talent.

Praktijk Mens&Groei biedt diverse mogelijkheden aan om mensen te begeleiden. Tijdens de intake wordt zorgvuldig geluisterd naar de klant en gekeken naar wat de specifieke vraag is. Dat is ook de reden dat deze eerste ontmoeting meestal door beide begeleiders van Praktijk Mens&Groei wordt gedaan. Aan de hand van de intake wordt gekeken welke begeleiding het beste past bij de vraag van iedere klant. De werkwijze is altijd op (menselijke) maat en in gelijkwaardig overleg met de klant. Uit verschillende methodieken worden die elementen gebruikt die passen bij de vraag van de klant. Methodieken zoals Trauma gerichte methodieken (delenwerk, structurele dissosiatiemodel, polyvagaal theorie, lichaamsgerichte interventies) Client Centered (Humanistische) Therapie, Oplossingsgerichte Therapie, Cognitieve Gedragstherapie, Pulsar Methode, Acceptance and Commitment Therapy, Positieve Psychologie, Methodiek van de Academie voor Metafysica (De Innerlijke Lijn).

In iedere situatie zit de mogelijkheid om te groeien.