VRAGEN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2020

Praktijk Mens&Groei/Project Natuurlijk Werken

Dit onderzoek gaat over de dagbesteding en de individuele begeleiding die door Project Natuurlijk Werken en Praktijk Mens&Groei worden aangeboden. De drie dagen dagbesteding in de week bij Loek en Margriet Hilgers, Gebi Rodenburg en Tom Ribbens. Bij Gebi en Tom en vrijdag in de moestuin van Pluk&Plenty. De individuele gesprekken gaan over de psychologische gesprekken met Gebi, de individuele gesprekken met Tom en de praktische levensbegeleiding die Gebi geeft.

Mocht een vraag geen betrekking hebben op jouw vorm van begeleiding, dan vul je gewoon ‘weet ik niet’ in. Op het einde van de vragenlijst is voldoende ruimte om antwoorden toe te lichten of opmerkingen te plaatsen.

Het tevredenheidsonderzoek is anoniem, dus voel je vrij om naast de positieve ervaringen ook verbeterpunten in te vullen. Veel succes met het invullen van de lijst.

Klanttevredenheidsonderzoek

A Geef uw mening

A1

A2

A3

A4
Wat vindt u belangrijk bij de begeleiding? Kruis de 5 belangrijkste zaken aan.

B. Uw tevredenheid

C. De begeleiding

De begeleiding van Praktijk Mens&Groei/Project Natuurlijk Werken heeft wel tot andere resultaten geleid, namelijk (kruis aan wat voor jou van toepassing is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk):

D. VRAGEN OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE ORGANISATIE

Wat vind je van de volgende onderdelen van Project Natuurlijk Werken/Praktijk Mens&Groei?

3 + 0 = ?